ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > 临江仙-真正的豪放

临江仙-真正的豪放

原创 Linux操作系统 作者:urinator 时间:2008-01-08 14:28:04 0 删除 编辑

临江仙-陈与义

忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英。
长沟流月去无声。
杏花疏影里,吹笛到天明。

二十馀年如一梦,此身虽在堪惊。
闲登小阁看新晴。
古今多少事,渔唱起三更。

清平乐·独宿博山王氏庵-辛弃疾
 
绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。
屋上松风吹急雨,破纸窗间自语。
 
平生塞北江南,归来华发苍颜。
布被秋宵梦觉,眼前万里江山。

细细品味,两首词是同一意境,都是在回顾以前的人生。不过陈与义的临江仙更豁达,更爽朗。而辛弃疾的清平乐里面,无处不透漏出一种苍凉和无奈。

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/7942439/viewspace-119544/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

下一篇: 关于拍卖-随笔
请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2007-12-06

  • 博文量
    3868
  • 访问量
    2070781