ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > 2020年海思芯片合集

2020年海思芯片合集

Linux操作系统 作者:一牛科技 时间:2020-07-03 10:42:07 0 删除 编辑

显示芯片(1-4)


DDiC (1)

Hi3271v500 DDi WOHD

Hi3271V300 FHD+DDiC WCHD

Hi3271V510 DDiC WOHD


TCON(2)

Hi3231v52x 4K 60HZ pure TCON

Hi3231v53x 4K 60HZ Pure TCON

Hi3231v55x AK 60HZ Pure TCON

Hi3231v800 8K+120HZTCON芯片

Hi3251V510 4K-60HZ画质芯片

Hi3251V600 4K-120HZ画质芯片

Hi3251V800 8K-120HZ画质芯片


DRLVER(3)

Hi3221V100 MiNi-LVDS

Hi3221v300 P2P 966/960CH

Hi3221V310 4K P2P COSTDOWN


SOC(4)

Hi3751V551

Hi3751V553

H3751v560

Hi3751v500

HiB751V620

Hi3751V730

Hi3731V101 FHD非智能 arm9.H.265内置64M DDR 

Hi3731V201 FHD非智能 DTV ARM9&nBSP; 内置64/128M DDR 

Hi3731V110 FHD非智能 DTV LTEOS操作系统

Hi3731V2x 非智能 DTV LiteOS操作系统 全球 Demod

H3751/310/320 FHD智能,A53双核Mali450 HDR10 HECV内置512M DDR 

Hi3751/350 FHD智能,A53多核MaliG52 内置DDR H.265 vP9 10BlT 

Hi3751/360 FHD智能,A53多核 全球DEMOD AVS3/AV1/H.266

Hi3751V55X 4K A73 Mali450MP3 HDR10/SLF/HLG HEVC AVS2

Hi3751V56X 4K A55 G52 HDR1O/SLF/HLG HEVC DDR4

Hi3751v650 4K全球DEMOD AVS3/H.266/AW1 lWB

H3751V810 4K A73多核Mali G51 MEMC+Al lWB


安防芯片

hi3516Av300

Hi3516Ev200

Hi3516Ev300

Hi3516Dv200

H3518Ev300

hi3518Ev500

Hi3516cv500

Hi3516Dv300

hi3519Av100

HI3559Av100

hi3531Dv100

Hi3531DV200

Hi3516DV500 5M+2T

Hi3519AV2004K+4T 

Hi3516cv600 1080p+1T 

Hi3559Av100 8K+4T 


便携相机

Hi3556Av100

Hi3556v100

Hi3556v200

Hi3559AV100

Hi3559cv100

Hi355V100

Hi3559V200车载DVR

hi3520Dv500

Hi3531DV200

hi3521DV200

机顶盒

Hi3716Mv410

Hi3716Mv420

Hi3716Mv310

Hi3130v100

Hi3137V100

Hi3136v100

Hi13716MV430s 

Hi796Mv100

Hi798Mv100

Hi3716Mv430T

hi3798cv200

Hi3716MV430 FHD A7 HEVC

Hi3716MV430NAdditiona Advanced CA

Hi3716MV330 FHD A9 MPEG4 DVB-C QAM 

Hi3798MV200H 4K A53 HEVC AVS2 2*TS Mali450 DCAS/CAS 

Hi3798MV310 4K A53 HEVC AVS2 2TS Mali450

Hi796MV200 4K A53 HEVC AVS2 VP9 Mal450 HDR10/Dolby Vision 

Hi3796MV300 4Kp90 A53 2T MiPl/EDP/LVDS/VBO 13M商显 

Hi3796CV300 A73, Mali G52 MC6 8KP120 AVS3/AV1/VP9 4T 2*HIFI5

H3796Cv500 4T linux/android服务机器人

H3799 16K解 码视频出 10K ppD>40 F0V>120 3DvR  

Hi3798MV200 4K A53 HEVC AVS2 VP9 Mali450 HDR10/HLG/SLF QAM+CA+DSP 

Hi3798MV300 4K P120 A73. Mali G52 MC3 HDR10/HLG/SLF QAM+CA+DSP 2T NPU


iOT(PLC)

Hi3911V200

Hi3921Ev100


iOT(iOT wifi)

Hi3862

Hi1131x 

Hi3881V100

Hi3861V100

Hi3861Lv100

Hi3863 WiFi6 iOT 

Hi3863L WiFi6 iOT 


iOT(NBiOT)

Hi2110

Hi2115

Hi2120


昇腾

Ascend 310

Ascend 910


鲲鹏

kunpeng920


前装车载

HI3562 1路1080P 0.5T行人检测

hi3566 2路1080P 1TDMS+行人检测

Hi3568 5路1080P 1.5TDMs+PMS 环视盲区检测、HDR、LED抗闪烁、低照

HI3569 8路1080P 4T前视ADA5环视,融合感知、HDR、LED抗闪烁、低照


巴龙

Balong 5000 3GP R15 配套H6370,H9500和H6365

Balong 5G01 3GPP R16

Balong 765 LTE Cat-19 1.6Gbp 

Balong 750 LTE Cat-12/13 900Mbps MiMO4*4

Balong V711 Cat-4 LTE 配套Hi2152GFCV100,Hi6361GFCO01, Hi6569GFCV110

Balong V711M Cat-4 LTE 配套Hi2152MGFCV100, Hi6361GFC001, Hi6569GFCV110

Balong V711X CAT-1Bis


麒麟

麒麟A1

麒麟Kirin620(麒麟620)

麒麟Kirin650(麒麟650)

麒麟Kirin655(麒麟655)

麒麟Kirin658(麒麟658)

麒麟Kirin659(麒麟659)

麒麟Kirin710(麒麟710)

麒麟KiriN720(麒麟720)

麒麟Kirin810(麒麟810)

麒麟Kirin820(麒麟820)

麒麟Kirin910(麒麟910)

麒麟Kirin910(麒麟910)

麒麟Kirin920(麒麟920)

麒麟Kirin925(麒麟925)

麒麟Kirin928(麒麟928)

麒麟Kirin930(麒麟930)

麒麟Kirin935(麒麟935)

麒麟Kirin950(麒麟950)

麒麟Kirin955(麒麟955)

麒麟Kirin960(麒麟960)

麒麟Kirin970(麒麟970)

麒麟Kirin980(麒麟980)

麒麟Kirin985(麒麟985)

麒麟Kirin990(麒麟990)

麒麟Kirin1020(麒麟1020)


10GPONH3315

Hi5671Y 

Hi5671T 

Hi5681 1stGen 10GPON

Hi5662Y 5thGen GPoN 4GE

Hi5663HV100 5thGen GPoN 4GE

Hi5663HV200 5thGen GPON 1GE+3FE 


GPON

Hi3316

Hi5681UV200

Hi5682T 2ndGen 10GPON 4*GE +25GE 

Hi530v100

Hi5630H Ghn SISO 


Hi6305 G.hn模块

Hi5631M Ghn MiMO 

H56315 G.hn MiMO 3GE+2RGMl,内置128MB DDR3

Hi333X 10GPON 


WiFi

Hi5621 2*2 Wi-Fi

Hi5622 WiFi6 2+2 Wi-Fi6

Hi3391 WiFi6

Hi3886V100 WiFi6

Hi3886V200 WiFi6


更详细海思资料-datasheet-规格书-SDK到 -

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/69958769/viewspace-2702196/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2019-12-31

  • 博文量
    47
  • 访问量
    34969