ITPub博客

首页 > 应用开发 > Javascript > 冒泡排序的演变过程及代码演示

冒泡排序的演变过程及代码演示

原创 Javascript 作者:小威锅XWG907 时间:2019-07-11 23:59:46 0 删除 编辑


冒泡排序:是一种简单的排序算法。它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序错误就把他们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。这个算法的名字由来是因为越小的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端。


首先思想:

            需要多少趟能执行完排序;

            var arr =[12,25,31,14,18,21,33]

            for(var i =1 ; i<= arr .length -1 ;i++){

                然后确定对应的趟数需要执行多少次判断是否交换位置.  顺带遍历数组

                    for( var j = 0 ; j< arr.length - i ;j++){

                            if( arr[ j ] >arr[ j+1 ] ){

                                    var a = 0;

                                    arr[ j ] = arr[ j+1 ];

                                    a = arr[ j+1 ];

                                    arr[ j+1 ] = arr[ i ];   

                            }

                    }

            }


来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/69940672/viewspace-2650302/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

下一篇: 没有了~
请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2019-07-11

  • 博文量
    2
  • 访问量
    1265