ITPub博客

首页 > 数据库 > Oracle > ASMCMD命令

ASMCMD命令

原创 Oracle 作者:yhj20041128001 时间:2015-01-16 23:43:44 0 删除 编辑
看ASM磁盘命令

export ORACLE_HOME=/oradb/11.2.0/grid
export ORACLE_SID=+ASM1
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

asmcmd lsdg

[oracle@bidb01 ~]$ asmcmd lsdg
State    Type    Rebal  Sector  Block       AU  Total_MB  Free_MB  Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks  Voting_files  Name
MOUNTED  NORMAL  N         512   4096  1048576     30414    29488            10138            9675              0             Y  CRS/
MOUNTED  EXTERN  N         512   4096  1048576    506880    13776                0           13776              0             N  DATA/
MOUNTED  EXTERN  N         512   4096  1048576    202752   200945                0          200945              0             N  FRA/

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/23757700/viewspace-1404743/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2010-09-17

  • 博文量
    163
  • 访问量
    356136