ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > 09高考文言作文: 品味时尚

09高考文言作文: 品味时尚

原创 Linux操作系统 作者:wind_lin 时间:2009-07-29 14:56:40 0 删除 编辑
 品味时尚
  
  时尚者,其尚时也。
  
  从其本词析之,时尚之义,须臾曰酷,乃今曰潮,而时尚之为词,斯已不尚者久矣。今朝有今朝之尚,犹彼时有彼时之尚也。夏尚黑,殷尚白,周尚赤,秦尚黑,勿论其真伪,更正朔,易服色,时移世易,其尚时也。
  
  然古之所尚者,今不尚耶?非也。有古之尚尚而今尚尚且犹甚者,而今日吾之非欲品味而不得不品味者,非高考而莫之属也。惟闱有才,今斯为胜。若唐太宗在世,当复叹天下千万英雄入闱之众,彀不足矣。古有一门三代同入考场者,奉为佳话;有天寒入闱不成,冻死门外者;亦有屡试而中,喜极而癫者;今有金陵八十老翁,屡试不第,不第屡试。高考之时尚火爆,今古而贯,可见一斑。
  
  古之赴考心境不明,今之赴考者,犹浑沌而赴汤也,考生或无感与此,然父母、人师、有关诸己者,无关诸己者,皆视此为明经大事,不可虺颓而等闲视之。有歌为证:
  
  望闱内闱外,人心惶惶,考场上下,皆是匆忙。大学如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜一众父母,校外煎熬,万千学子,龙门鲤跳,考上大学,工作难找,为何还要这样搞?俱往矣,数愚民大众,还看今朝。
  
  顾思教育之能,岂惟取士哉!不惟取士,又安能系万千学子之命运于一线!一线者,高考也!高考亦非为过也,然比之昨日之八股取士,今朝又复能免哉!高考而选士或能择考试之菁华,然则考试之菁华即为考生之菁华乎?即为国家之菁华乎?孔子伟矣,吾未闻之其一试而能也;老子玄矣,吾未闻之一试而超拔也。教育之本,如不能发国民之智慧,奋国民之精神。一国之众,徒重经世济用,此非因小而失大焉!反观今之众人,所以不安者,视高考者何也?或能为其变通命运之桥梁,或能为其转而生财之阶梯,或能装点其门楣,光耀其宗祖,文其过而饰其非。失之平常心,其非大谬而不然?
  
  由是观之,高考之时尚,非时之应尚者,实时之应伤也!一干时尚者又岂敢安居有时尚之名乎?
  
  苏子曰:盖将自其变而观之,则天地不能以一瞬;自其不变而观之,则物与我皆无尽也。
  
  时尚者,古而有之,今而有之,太阳之下,岂有新事。

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/16796080/viewspace-610745/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2008-12-17

 • 博文量
  23
 • 访问量
  14598