ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > 视频版权的影子策略批判

视频版权的影子策略批判

原创 Linux操作系统 作者:vcdone 时间:2009-01-12 13:49:49 0 删除 编辑

    洞见或透识隐藏于深处的棘手问题是艰难的;因为如果只是把握这一棘手问题的表层,它就会维持原状,仍然得不到解决。

                                                                     

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/15027666/viewspace-536548/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2008-08-06

  • 博文量
    90
  • 访问量
    48496